Regulamin sprzedaży i informacje do oferty

regulamin sprzedaży

Informacje ogólne

Informacje techniczne

Informacje ogólne:

Wycena zamówienia

Wyceny zamówień odbywają sie tylko i wyłącznie mailowo. Aby uzyskać informację na temat ceny interesującego Państwa produktu prosimy o przesłanie maila na adres aledruk@gmail.com. W teści maila prosimy o padanie wszystkich istotnych parametrów tj. format, ilość stron, kolorystyka, papier itd. Jeżeli posiadają Państwo gotowy projekt również proszę go przesłać.
Nie udzielamy odpowiedzi na zapytania telefoniczne dotyczące wyceny - niektóre produkty są bardzo skomplikowane a ich wycena może zająć nawet kilka godzin.

do góry

Ważność oferty

Przesłana przez nas oferta, o ile nie jest w niej napisane inaczej, ważna jest przez 7 dni. To oznacza, że (z uwzględnieniem zastrzeżenia poniżej) zobowiązujemy się przyjąć zamówienie na przedmiot oferty w zaproponowanych cenach i na określonych na tej stronie warunkach do 7 dni od przesłania oferty.

Niemniej jednak na życzenie Klienta zazwyczaj potwierdzamy ważność cen przesłanych ofert nawet kilka miesięcy później.

do góry

Ograniczenia oferty

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na ograniczenia technologiczne zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia po zapoznaniu się z konkretnym projektem graficznym. Nie jesteśmy bowiem w stanie wydrukować dobrze wszystkich projektów, a nie chcemy podejmować się takich zadań, którym nie jesteśmy w stanie sprostać na wysokim poziomie. Takie przypadki stanowią jednak mniej niż 1% trafiających do nas zamówień.

Dlatego ostatecznie ofertę potwierdzić możemy dopiero po otrzymaniu projektu graficznego.

do góry

Cennik w ofertach

Wszystkie ceny na naszej stronie jak i ceny w przesyłanych przez nas ofertach są cenami netto. Należy doliczyć do nich podatek VAT 23%

do góry

Terminy realizacji

Termin realizacji konkretnego zamówienia ustalamy każdorazowo w trybie negocjacji. W miarę możliwości technicznych zamówienia staramy się realizować w terminie oczekiwanym przez Klienta. Dlatego w ramach rozeznawania możliwego terminu realizacji prosimy raczej wskazywać oczekiwany termin realizacji oraz planowany termin przesłania projektu graficznego, który my postaramy się potwierdzić, a w razie braku możliwości zaproponować najbliższy możliwy.

Termin realizacji biegnie od momentu spełnienia przez Klienta ostatniego z trzech warunków:

 • przesłania zamówienia w formie ustalonej z przedstawicielem drukarni wraz z ewentualnymi załącznikami (dokumenty rejestracyjne firmy),
 • przekazania prawidłowego projektu (zgodnego instrukcjami technicznymi zawartymi na naszej stronie www), bez błędów techniczych,
 • przesłania przedpłaty – o ile ustalono taka konieczność.

Prosimy pamiętać, że dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym.
Przykład: Wizytówki 350g, termin realizacji 1 dzień - zamówienie złożone we wtorek do godz. 12:00 i sprawdzone, potwierdzone przez nas do godz. 15:00 wyślemy następnego dnia - w środę. Kurier dostarczy paczkę następnego dnia roboczego (99%).
Dni robocze to dni do poniedziałku do piątku - nie licząc dni świątecznych wypadających w tygodniu.
Odbiory osobiste w dniu realizacji w godzinach 12.00-15.00 lub w dniach następnych w godzninach 7.00-15.00.

do góry

Warunki i terminy płatności

Jeżeli oferta do 2000 zł netto nie zawiera innej informacji odnośnie warunków płatności, to założono w niej przedpłatę w wysokości 100% za wykonanie usługi. Niemniej jednak w drodze negocjacji możliwe jest ustalenie dogodnego odroczonego terminu płatności - patrz Odroczone terminy płatności.

W przypadku zamówień opiewających na wartość netto powyżej 2000 zł zastrzegamy sobie prawo do określenia zaliczki niezbędnej dla przystąpienia do realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez zamawiającego zaliczka nie jest zwracana.

Bardzo nam przykro ale inne formy płatności nie są możliwe. Nauczeni złymi doświadczeniami z odbiorcami, nie możemy pozwolić sobie na dalsze przeciąganie terminów płatności, braki odbiorów zamówionych towarów i inne tego typu przypadki.

do góry

Odroczone teminy płatności

W przypadku odroczonego terminu płatności wymagamy wypełnienia aplikacji kredytowej oraz dostarczenia dokumentów w niej wymienionych. Aplikację kredytową można pobrać tutaj. Jest to forma płatności tylko dla stałych klientów. O odroczony termin płatności można starać się po trzecim zamówieniu, jeżeli obrót z tych zamówień przekrczył 1000,00 zł netto. Minimalna kwota faktury z odroczonym terminem płatności to 500,00 zł netto.

W drodze negocjacji możliwe jest ustalenie innych stawek w razie potrzeby.

Faktura jest potwierdzeniem odbioru towarów w ilości i asortymencie wyszczególnionym w jej treści w stanie całkowićie niewadliwym jak również potwierdzeniem wykonania zamówienia na czas.

Data zapłaty oznacza termin wpływu należności za fakturę na nasz rachunek bankowy. Za każdy dzień zwłoki będą naliczane odsetki w wysokości 23% wartości faktury - Art. 454, 455, 481 Kodeksu Cywilnego

do góry

Procedura zamówienia

Zamówienia przyjmujemy w zależności od ich wartości oraz historii współpracy z Klientem w formie:

 • uproszczonej, tj. e-maila zawierającego:
  • sformułowanie "Zamawiam" - jest ono równoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiającego zamówienia z obowiązkiem zapłaty,
  • treść oferty,
  • uzgodnione: warunki płatności, termin przekazania projektu i termin odbioru
  • dane Klienta do faktury wraz z numerem NIP,
  • telefon kontaktowy,
  • określenie formy odbioru lub dostawy z podaniem dokładnego adresu,
 • lub standardowej, tj. umowy o dzieło – przygotowanej i przesłanej do podpisania przez przedstawiciela drukarni.

99% zamówień realizujemy na podstawie formy uproszczonej. Jeżeli masz wątpliwości co do wymaganej formy zamówienia w konkretnym przypadku prosimy o kontakt z przedstawicielem drukarni.

Zobacz formularz zamówienia tutaj.

do góry

Reklamacje

 • Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 7 dni od daty dostarczenia produktu uznanego za wadliwy.
 • Reklamacje są rozpatrywane na podstawie pisemnego określenia przedmiotu reklamacji, dostarczonego wraz z nakładem, który został uznany za wadliwy na koszt Klienta.
 • Drobne wady wynikające ze specyfiki druku cyfrowego i offsetowego są podstawą do uznania reklamacji w przypadku, gdy:
  • łączna powierzchnia pojedynczych ubytków powłoki drukarskiej wynosi powyżej 5% powierzchni w stosunku do powierzchni zadruku reklamowanego produktu,
  • powierzchnia pojedynczego ubytku powłoki drukarskiej jest większa niż 4mm x 4mm,
  • ubytki w powłoce drukarskiej powodują brak czytelności tekstu.
 • Uznanie reklamacji skutkuje:
  • w przypadku uznania wady w całym nakładzie - powtórzeniem nakładu,
  • w przypadku uznania wad w części nakładu - zwrotem należności wg równania: cena za nakład - (cena za nakład/ilość zamówienia) x ilość wadliwa,
  • w przypadku niedoborów w nakładzie stosuje się równanie: cena za nakład - (cena za nakład/ilość zamówienia) x ilość niedoboru,
 • W przypadku uznania reklamacji koszty ponownej dostawy ponosi Aledruk.
 • Aledruk zawsze dąży do polubownego załatwienia reklamacji.

do góry

Minimalne zamówienie

Minimalne zamówienie na druk w naszej drukarni to 20,00 zł netto. w przypadku zamówień na mniejsze kwoty kwota na fakturze za druk wyniesie 20,00 zł netto.

do góry

Odbiór osobisty

Odbiór osobisty możliwy jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny odbioru, tylko w naszej siedzibie 32-086 Dziekanowice 202 gm. Zielonki.

do góry

Paczka kurierska

Po wykonaniu zlecenia, o ile zostało tak ustalone w ramach oferty i zamówienia, wysyłamy towar firmą kurierską K-EX. Cena 15,00 zł netto. Maksymalna waga jednej paczki to 30 kg.
Zamówienia na kwotę powyżej 99,00 zł netto wysyłamy gratis.

do góry

Godziny przyjmowania stron

Jeżeli chcesz złożyć zamowienie osobiście lub porozmawiać o interesującym Cię produkcie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 w naszej siedzibie Dziekanowice 202 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

do góry

Informacje techniczne


Specyfikacja druku

 • druk prowadzony jest techniką CMYK na arkuszowych maszynach cyfrowych i offsetowych, czterokolorowych z kontrolą densytometryczną,
 • druk wykonywany jest na materiałach, których właściwości odpowiadają papierowi o gramaturze od 56g do 450g,
 • tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm,
 • Sprzedający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu usługi druku,
 • przy wznowieniach prac jednego wzoru Sprzedający nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów jak przy pierwszym zamówieniu,
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Kupującego a gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez Kupującego wzorzec wykonany techniką Matchprint lub Cromalin,
 • w przypadku zastosowania apli Sprzedający nie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanego rezultatu,
 • kolejność numeracji gwarantuje tylko klejenie w bloczki (numeracja kolejna, klejona w bloczki tylko na wyrażne zlecenie),
 • różnice ilościowe w nakładach +/-5% są dopuszczalne,
 • czas realizacji od 15 minut do 14 dni roboczych w zależności od wybranego wariantu.

do góry

Impozycja

Większość wydawnictw typu broszura, gazeta, album itp. nie przechodzi już procesu tradycyjnego montażu ręcznego, lecz są poddawane procesowi impozycji, czyli komputerowego montażu w arkusze drukarskie, jeszcze przed wykonaniem filmów lub płyt CtP na fotonaświetlarce. Czynność ta jest realizowana przez wyspecjalizowane oprogramowanie, które jako danych wejściowych wymaga plików zawierających pojedyncze strony publikacji. Wynikiem działania jest obraz gotowych arkuszy drukarskich, uwzględniający rodzaj oprawy introligatorskiej, numerację arkuszy, pasery, skale densytometryczne itp, nadające się do natychmiastowego naświetlania.

Prosimy o przesyłanie plików zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej, a jeśli pliki przygotowują dla Was inne osoby – o polecenie im przygotowania plików zgodnie ze wskazanymi na naszej stronie uwagami. Usprawni to proces montażu elektronicznego dostarczonych prac, ograniczy ryzyko błędu i wyeliminuje konieczność kilkukrotnego poprawiania i przesyłania plików.

do góry

Co wziąć pod uwagę przy projektowaniu?

Dla uzyskania optymalnych parametrów jakości druku należy już na etapie projektowania zastosować się do następujących wskazówek doświadczonych maszynistów offsetowych:

 • pismo, które w efekcie końcowym ma być po prostu czarne powinno składać się tylko z koloru czarnego - "K". Wszelkie teksty najlepiej zamienić na krzywe.
 • jeśli takie czarne pismo występuje na tle, to w żadnym wypadku nie należy "wybierać" tła pod literkami, tylko pozwolić, by czarne literki nadrukowały się na tło (apla, tinta),
 • przy projektowaniu czarnej apli nie należy dla wzmocnienia głębi czerni dodawać "ani grama" żółtego "Y" i czerwonego "M", a jedynie niebieski "C" o gęstości rastra 40 do 60% - "Y" i "M" są całkowicie zbędne i mogą jedynie pogorszyć jakość wydruku; szczególne znacznie ma to przy drukowaniu apli z pismem "w kontrze",
 • rozdzielczość użytych bitmap powinna zawierać się między 250 a 350 dpi,
 • obiekty umieszczone wewnątrz projektów, muszą być osadzone w sposób umożliwiający obrót całego projektu o 90 lub 180 stopni,
 • efekty typu cień, soczewka, przejścia tonalne itp. muszą być zamienione na mapy bitowe,
 • w przypadku osadzenia w projekcie obiektów RGB kolorystyka wydruku nie podlega reklamacji,
 • sprawdzenie pliku elektronicznego przez nas polega na ocenie prawidłowości przygotowania projektu w stosunku do linii cięcia. Jakość map bitowych, obiekty OLE oraz teksty nie podlegają sprawdzeniu.

Pominięcie tych wskazówek nie musi, ale może wpłynąć na obniżenie jakości wydruku, które nie będzie podstawą do reklamacji, czy odmowy odbioru! Błędy powstałe na skutek nieprawidłowego przygotowania plików mogą zostać przeoczone. Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu druków z powyższego powodu nie będą podstawą do złożenia reklamacji.

do góry

Jaki typ pliku przesłać?

Projekty przyjmujemy tylko w formie plików PDF zawierających obraz kolorowy bez separacji.

Plik typu PDF zawierający obraz kolorowy bez separacji w CMYKu jest najpewniejszym formatem stosowanym do przekazywania danych do impozycji. Prawidłowy wygląd czcionek, mała wielkość ze względu na wydajną kompresję, możliwość "preflight-u", podglądu przez klienta przed impozycją, stosowania kolorów dodatkowych – to podstawowe walory PDF’a.

W wielu programach można wybrać wersję pliku PDF w momencie jego generowania. Preferowana jest wersja PDF/X-3, jednak zgodność z tym standardem nie jest konieczna. Generować PDF-a można przez "eksport" (np. Indesign i Quark ma możliwość bezpośredniego zapisu do PDF), lub poprzez konwersję postscriptu programem Adobe Acrobat Distiller. Ustawienia "for Press" Adobe Distillera są odpowiednie w takim przypadku.

Za dodatkową opłatą wykonamy dla Państwa usługę konwersji pliku z niektórych innych formatów do wskazanego wyżej PDF’a lub nawet cały projekt. Jeśli jednak projekt wykonuje dla Państwa profesjonalny grafik, to lepiej od razu polecić mu, aby odwiedził naszą stronę i przygotował plik zgodnie z naszymi wymaganiami, co zaoszczędzi niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

do góry

Jak wygenerować plik?

Należy przestrzegać następujących zasad:

 • plik powinien być zaopatrzony w spad (bleed) wielkości 3 mm, w przypadku katalogów/książek/broszur prosimy o konsultację telefoniczną,
 • należy zaopatrzyć pracę w znaczki do cięcia (ograniczające format docelowy/format netto strony) i składania; znaczki należy odstawić na odległość większą od szerokości spadu,
 • nie wolno stosować łączenia stron w pary (spreads), nie wolno stosować w pliku równocześnie orientacji pionowej i poziomej,
 • przy generacji pliku nie wolno pomijać stron, które są puste (wakaty) – powinny być załączone w dokumencie,
 • gdy w pracy występują kolory dodatkowe, np. typu Pantone, prosimy o zaznaczenie tego faktu w informacji dołączonej do plików PDF w formacie tekstowym (DOC lub TXT) lub e-mailem wraz z nazwami i ilością tych kolorów; brak takiej informacji spowoduje automatyczne przekonwertowanie ewentualnie istniejących kolorów dodatkowych do CMYKa,
 • można stosować atrybuty typu "overprint"; dodatkowo, każdy element tekstowy czy graficzny (w tym również tekst zamieniony na krzywe) zawierający 100% czerni zostanie automatycznie nadrukowany,
 • pasery, skale densytometryczne są niewskazane,
 • należy generować pliki zawierające wiele stron; czasem cała publikacja może się składać z kilku plików,
 • numer strony poza spadem (cyferka automatycznie generowana przez większość programów) jest pomocny, gdy brak paginy na stronie,
 • ważna uwaga: stosowanie efektów przezroczystości, oferowanych przez najnowsze programy, drastycznie wydłuża czas przeliczania pliku i nie zawsze gwarantuje zamierzony efekt; przy generowaniu plików do naświetlania programy oferują "spłaszczanie" takich efektów (flattening), z którego należy korzystać.

do góry

Gdzie i jak przesłać pliki z projektem graficznym

Prosimy o przesyłanie plików na nasz serwer ftp://ftp.aledruk.pl
Login: ftp@aledruk.pl
Hasło: aledruk
Pliki do 20MB można przesłać także mailem na adres aledruk@gmail.com wskazując w temacie przynajmniej kod oferty, z którą są związane.

do góry

Zgodność z innymi wydrukami

Wydruki wykonane w jakiejkolwiek innej niż cyfrowa technologia druku proof nie mają prawa być identyczne z wydrukiem offsetowym, a tym bardziej z obrazem pliku PDF na ekranie komputera. Niestety nawet najbardziej zaawansowane technologie wydruków próbnych nie dają pełnej zgodności z docelowym wydrukiem offsetowym. Cyfrowa technologia "Digital Cromalin" w największym stopniu oddaje zgodność kolorystyki (podobno 95%), ale ze względu na bardzo ubogą rozdzielczość zupełnie nie oddaje struktury rastra. Natomiast lepiej oddająca rozdzielczość i strukturę obrazu technologia analogowa "Matchprint" może oszukiwać na kolorach.

W związku z tym nie odpowiadamy za rozbieżności estetyczne pomiędzy wydrukami próbnymi, a wydrukiem wykonanym w naszej drukarni. Zachęcamy, by w przypadku dużych nakładów po prostu akceptować na miejscu kolejne arkusze, lub zamawiać wydruk próbny w technologii zastosowanej, który jest u nas niewiele droższy od analogowego "Matchprint’u". Dla sprawdzenia poprawności samej treści i impozycji proponujemy wykonywać tanie czarno-białe wydruki próbne "Ozalid" w skali 1:1 oddające treść płyty drukowej lub sprawdzać podglądy impozycji na udostępnianych przez nas bezpłatnie plikach PDF.

do góry

Odpowiedzialność za treść i jakość wydruku

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treść wydruku . Nie sprawdzamy treści tego, co drukujemy, dbamy jedynie o jakość formy, jednak z wyłączeniem tych uchybień, które wynikają z niezastosowania się do zaleceń zawartych na tej stronie. Prosimy w związku z tym o odpowiedzialne przesyłanie plików po ich gruntownym sprawdzeniu oraz ewentualne sprawdzanie "Ozalidów" lub podglądowych PDFów już po impozycji, bo nie udzielamy żadnych upustów na wydruki wykonywane drugi raz (wręcz doliczamy za ekspres ;-)

Nasza odpowiedzialność i zobowiązanie ogranicza się do wiernego przeniesienia obrazu przesłanych plików na papier, przy uwzględnieniu ograniczeń technologii, w której pracujemy.

Zwracamy uwagę na to, iż częstokroć jakość wydruku jest słaba ze względu na niską jakość zdjęć użytych do projektowania oraz rozliczne błędy przy projektowaniu.

WAŻNE: Drukarnia aledruk współpracuje z firmami z branży poligraficzno-reklamowej i drukujemy tylko z gotowych nadesłanych projektów. Dlatego oczekujemy, że pliki do nas przesłane są przygotowane do druku zgodnie z zasadami sztuki poligraficznej. W związku z tym nie ingerujemy i nie mamy obowiązku sprawdzania pod względem technicznym przesłanych do nas plików. Prosimy dokładnie sprawdzić plik przed wysłaniem. Błędy techniczne składu nie podlegają reklamacjom.;

do góry

Różne wersje projektów graficznych

Jeżeli na ofercie nie jest napisane inaczej, to dotyczy ona wydruku jednej wersji treści projektu. Niemniej jednak w przypadku produktów złożonych z tylko jednego elementu o formacie A4 i mniejszym możliwe jest w ramach tej samej łącznej ilości produktu wydrukowanie większej ilości wersji. Dokładnych informacji na ten temat udzielimy w odniesieniu do konkretnej oferty.

do góry

Składając zamówienie akceptujesz powyższy regulamin.

do góry

Zobacz rówież cennik "minimalek"
© 2006-2017 aledruk
wszystkie ceny podane na stronie są cenami netto VAT 23%
Wszystkie ceny mogą ulec zmianie. Cenę potwierdzamy w dniu złożenia zamówienia.
Minimalne zamówienie 20,00 zł netto
wizytówki